ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


ΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙΑ..ΠΑΜΕ ΣΧΟΛΕΙΟΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ


ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΤΑΞΗΣΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ
0 σχόλια: